19th Ave New York, NY 95822, USA

OPERASYON

Sekol Güvenlik özel güvenlik hizmeti operasyonu; Merkez, Çoruh ve Fırat olmak üzere 3 bölge üzerinden yönetilmektedir. Her bölge için bir proje yöneticisi altında bulunan güvenlik amirleri ve özel güvenlik görevlileri bulunmaktadır.

Özel güvenlik hizmeti sunduğumuz müşterilerimize yönelik olarak, proje yöneticilerimizce yapılan fiziki risk değerlendirmelerimize göre teknik donanım ve personel planlaması yapılmaktadır.

Sekol Güvenlik proje yönetimi sürecinde temel başlıklarımız;

 • Fiziki risk değerlendirmesinin yapılması
 • İşverence teknik ve fiziki donanımın temininin takibi
 • Özel güvenlik operasyonunun planlanması
 • Personel sayısının ve çalışma düzeninin tespiti
 • Güvenlik teçhizatının ve donanımın temini
 • Güvenlik görevlilerinin görev yeri talimatının hazırlanması
 • Özel güvenlik operasyonunun uygulanması

Sekol Güvenlik 33 ildeki 86 projesinin yönetimini, genel merkezinde bulunan operasyon müdürüne bağlı 3 proje yöneticisi ile gerçekleştirmektedir.

Proje yönetiminin başarısı; proje yöneticilerinin ilgili şirketin vizyonuna ve misyonuna uygun özel güvenlik hizmeti organizasyonu oluşturulmasıyla ve müşterilerimizin personel ve varlık güvenliğine yönelik iş ve görev standartlarının ve ihtiyaçlarının dikkate alınarak güncellenmesi ile ölçülür.

Bu başarının sağlanması için;

 • Projelere yönelik görev tanımlarının yapılması
 • Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
 • Görevlere uygun personellerin seçimi ve iş başı eğitimlerinin verilmesi

konularını önemsiyoruz.

Her proje yöneticisi sorumlu olduğu projeye, etkin ve verimli bir iletişimle yaklaşabilmeli ve projelerinin hedeflerine ulaşabilmesi için liderlik özelliklerine sahip olmalıdır. Başarılı bir proje yöneticisinin birinci amacı, sorumlu olduğu hizmet sahasındaki tüm personeli ile hedef ve amaç birlikteliğini sağlamak olmalıdır.

Bu birlikteliği sağlamak için;

 • Güvenlik amir ve personeli ile ekip ruhunun oluşturulması
 • Tüm personelin tanınması ve ekip içerisinde istifade edilebilinecek özelliklerin bilinmesi,
 • Ekipte fedakârlığın, iş birliğinin ve birlikte çalışma şevkinin sağlanması gerekir.