19th Ave New York, NY 95822, USA

HİZMETLER ve ÇÖZÜMLER

Sekol Güvenlik çalışanları olarak; vermekte olduğumuz hizmetin doğası gereği tek bir birey gibi hareket etmek sorumluluğunda olduğumuzun farkındayız. Görevimizin bize yüklediği bu sorumluluk duygusu ve yetkilerin doğru kullanımı sayesinde verilen hizmetin kalitesi hepimizin başarısıdır. Bu çerçevede her birimiz elimizdeki kaynakları en iyi şekilde kullanarak ilgili projenin güvenlik ihtiyaçlarını A’dan Z’ye karşılayabilmeyi amaçlıyoruz.

Ekibimizin her bir çalışanı verdiğimiz özel güvenlik hizmetinin düzgün bir şekilde sunulması ve sorunların en kısa zamanda çözülmesi için etkin bir role sahiptir. Bu sorumluluk bilinciyle faaliyetlerin planlanması, amaçlar doğrultusunda maddi ve beşeri kaynakların örgütlenmesi gibi temel görevlerimiz bulunmaktadır.

Aksa Enerji - Bolu/Göynük Santrali - CCTV
Aksa Enerji - Bolu/Göynük Santrali - CCTV
yol haritası
1
Ö

zel güvenlik hizmetlerine dair 5188 sayılı kanuna göre ve diğer yasal mevzuata göre özel güvenlik hizmeti vermek üzere 2107 yılında kurulan Sekol Güvenlik T.C. İçişleri Bakanlığı’ndan onaylı 2014/09.11.2017 tarihli faaliyet izin belgesine sahiptir.

S

ekol Güvenlik özel güvenlik hizmeti operasyonu; Merkez, Çoruh ve Fırat olmak üzere 3 bölge üzerinden yönetilmektedir. Her bölge için bir proje yöneticisi altında bulunan güvenlik amirleri ve özel güvenlik görevlileri bulunmaktadır.

Özel güvenlik hizmeti sunduğumuz müşterilerimize yönelik olarak, proje yöneticilerimizce yapılan fiziki risk değerlendirmelerimize göre teknik donanım ve personel planlaması yapılmaktadır.

Sekol Güvenlik proje yönetimi sürecinde temel başlıklarımız;

 • Fiziki risk değerlendirmesinin yapılması
 • İşverence teknik ve fiziki donanımın temininin takibi
 • Özel güvenlik operasyonunun planlanması
 • Personel sayısının ve çalışma düzeninin tespiti
 • Güvenlik teçhizatının ve donanımın temini
 • Güvenlik görevlilerinin görev yeri talimatının hazırlanması
 • Özel güvenlik operasyonunun uygulanması

Sekol Güvenlik 33 ildeki 86 projesinin yönetimini, genel merkezinde bulunan operasyon müdürüne bağlı 3 proje yöneticisi ile gerçekleştirmektedir.

Proje yönetiminin başarısı; proje yöneticilerinin ilgili şirketin vizyonuna ve misyonuna uygun özel güvenlik hizmeti organizasyonu oluşturulmasıyla ve müşterilerimizin personel ve varlık güvenliğine yönelik iş ve görev standartlarının ve ihtiyaçlarının dikkate alınarak güncellenmesi ile ölçülür.

Bu başarının sağlanması için;

 • Projelere yönelik görev tanımlarının yapılması
 • Yetki ve sorumlulukların belirlenmesi
 • Görevlere uygun personellerin seçimi ve iş başı eğitimlerinin verilmesi konularını önemsiyoruz.

Her proje yöneticisi sorumlu olduğu projeye, etkin ve verimli bir iletişimle yaklaşabilmeli ve projelerinin hedeflerine ulaşabilmesi için liderlik özelliklerine sahip olmalıdır. Başarılı bir proje yöneticisinin birinci amacı, sorumlu olduğu hizmet sahasındaki tüm personeli ile hedef ve amaç birlikteliğini sağlamak olmalıdır.

Bu birlikteliği sağlamak için;

 • Güvenlik amir ve personeli ile ekip ruhunun oluşturulması
 • Tüm personelin tanınması ve ekip içerisinde istifade edilebilinecek özelliklerin bilinmesi,
 • Ekipte fedakârlığın, iş birliğinin ve birlikte çalışma şevkinin sağlanması gerekir.
S

ekol Güvenlik olarak özel güvenlik hizmeti verdiğimiz müşterilerimize, en tepeden en uçtaki personelimize kadar uzanan raporlama sistemimizle bilgi akışı sağlamaktayız. Buna uygun olarak her projemiz için kurumsal bir mail hesabı tamamlanır. Günlük ve aylık raporlamalarla projelerin çalışma düzeni sıralı yöneticilerce takip edilmektedir. Bu raporlamalar özel güvenlik hizmet sözleşmeleri gereği müşterilerimize aylık periyotlarla iletilmektedir.

Sekol Güvenlik raporlama sistemi iki ana başlık altında yürütülmektedir:

 • Çalışma düzenine uygun raporlamalar

  – Aylık Çalışma planı
  – Günlük Vardiya Raporu
  – Aylık Faaliyet Raporu
 • Olay bildirim raporları
S

ekol Güvenlik, özel güvenlik hizmetlerinin her aşamasının kalite standartını sağlayabilmek için projelerini ve personellerini görev tanımlarına ve ilgili yasal mevzuata göre sıralı yöneticilerce denetlemekte ve denetlemelerini rapor haline getirmektedir.

Bu raporlamalara göre, her görev mahallindeki personeline yönelik olarak 5188 sayılı kanuna göre zorunlu eğitimler ve tamamlayıcı eğitimler planlanmakta ve uygulanmaktadır. Bu eğitimlerin kapsamı, özel güvenlik hizmeti verdiğimiz müşterilerimizin sektörel güvenlik ihtiyacına da cevap vermektedir.

Sekol Güvenlik denetim ve eğitim işlemleri periyodik olarak yürütülmektedir. Buna göre;

DENETİM

Güvenlik Amiri Denetlemesi
Proje Yöneticisi Denetlemesi
Genel Müdürlük Denetlemesi
Periyodik İşveren Görüşmeleri

EĞİTİM

Zorunlu Eğitim

Özel Güvenlik Eğitimi
Silah/Atış Eğitimi

Hizmet içi Eğitim

Sektörel Eğitimler
Tamamlayıcı Eğitim